Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.
Page Designed by Tmaxwell